Privacyreglement

PRIVACYVERKLARING
De Kleine Waard werkt volgens de reglementen vastgelegd in de AVG privacy wetgeving.

De Kleine Waard verwerkt alleen die gegevens die wettelijk en administratief nodig zijn voor het uitvoeren van de onderlinge overeenkomsten of een ander doel waarvoor toestemming is gegeven. Gegevens zullen niet aan derden worden gedeeld, tenzij het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is om deze te delen. Er zal dan een toestemmingsovereenkomst getekend worden. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van onze cliënten, maar ook over familie en vrienden van cliënten, of andere professionals die betrokken zijn bij het verlenen van de zorg.

We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. We zullen nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk. Ook bewaren we ze niet langer dan nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geven we in deze privacyverklaring informatie over de rechten die je hebt. Vraag iemand in je omgeving om met jou mee te lezen wanneer je iets in deze privacyverklaring niet begrijpt.

Gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd, ingezien en indien nodig aangepast worden, maar niet verwijderd zolang deze nodig zijn voor de overeenkomst en de geldende bewaarplicht.

VERZAMELEN EN VASTLEGGEN GEGEVENS DEELNEMERS
Tijdens de intake geeft deelnemer of diens contactpersoon gegevens door. Al de gegevens worden opgeslagen in ons cliëntenregistratie systeem. Zes weken na aanvang van eerste zorgdag zal het zorgplan opgesteld worden. Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van het dossier, hierin staat relevante achtergrond- informatie, de gestelde zorgdoelen met daarbij de acties, rapportages en de evaluaties. Gegevens zijn nodig voor de onderlinge contacten en om goede zorg te kunnen bieden. Door het zorgplan te accorderen, tekent men gelijktijdig voor de overeenkomst met de dagbesteding.

Daarnaast is er een aanwezigheidsregistratie op de computer. Dit is nodig om per dag een aanwezigheidsregistratie te hebben op papier, zowel van deelnemers als van medewerkers.

BEELDMATERIAAL
Er worden zo nu en dan foto’s gemaakt op De Kleine Waard waar men herkenbaar op staat. Er wordt met de cliënt of desbetreffende wettelijk vertegenwoordiger afgestemd wat er wel/niet mag gebeuren met de foto’s.
Er worden geen videobeelden van de deelnemers gemaakt.

Er zullen alleen foto’s verwerkt worden met persoonlijke ondertekende toestemming. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken.

Meer info over ons privacyreglement