Dagbesteding

Op de dagbesteding van De Kleine Waard wordt er gewerkt in een kleine groep van maximaal 4 deelnemers per dag. Dit maakt dat er veel aandacht en zorg is voor het individu. We bieden kwalitatief goede zorg op maat in de vorm van een fijne dagbesteding. Bij De Kleine Waard streven we naar een klimaat waarin iedereen zich gewaardeerd en veilig mag voelen en zo de ruimte voelt om zichzelf te mogen zijn.

Doelgroep

De doelgroep betreft volwassenen (18+) met een matige tot lichte verstandelijke, psychiatrische beperking en/of niet aangeboren hersenletsel, die hierdoor niet (volledig) kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wij verwachten van onze deelnemers enige mate van zelfredzaamheid op het gebied van persoonlijke verzorging. Daarnaast dient men geen grote lichamelijke beperking te hebben. Neem gerust contact met ons op om te overleggen.

Openingstijden

Maandag 09:30 tot 15:30 uur
Dinsdag 09:30 tot 15:30 uur
WoensdagGesloten
Donderdag 09:30 tot 15:30 uur
Vrijdag09:30 tot 15:30 uur
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

Vergoeding van de zorg

Dagbesteding kan worden vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) of vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) middels een persoons gebonden budget (PGB). Een andere manier is dat de vergoeding via een onderaannemerschap van een reeds betrokken zorgaanbieder geregeld wordt (Dwarsdoen, Impegno, Antes, PuntAutisme, enz).

Vervoer

Het is aan de client zelf om vervoer naar en van de dagbesteding te regelen. Als het niet mogelijk is om zelf naar de dagbesteding te komen, is er altijd ruimte voor overleg.